Jak sprzedać część działki pod zabudowę?

Sprzedaż części działki budowlanej jest dużo bardziej skomplikowana proceduralnie niż sprzedaż całej działki, dla której jest założona księga wieczysta. Aby sprzedać część działki, konieczny jest geodeta Pruszków, który dokona odpowiednich pomiarów, na podstawie których na mapach naniesie zmiany. Geodeta pruszkowski musi między innymi stworzyć nową mapę geodezyjną tej działki. Na mapie wprowadzone zostaną konieczne zmiany. Działka, która do tej pory była w całości, zyska nowy numer, oddzielona zaś zyska od niej druga działka ten sam numer ale z dopiskiem/2.Wymiary działek – zgodnie ze skalą – będą oczywiście również inne.

Wytyczenie granic nowych działek

Gdy już wszystko zostanie naniesione na mapy i zatwierdzone w odpowiednim urzędzie, geodeta Pruszków musi jeszcze raz przyjechać na teren działki, by dokonać zmiany w lokalizacji kamieni granicznych. Poszukiwania kamieni granicznych mogą być utrudnione, szczególnie, jeśli wkopywane były lata temu i tak naprawdę nikt do końca nie wie gdzie się znajdują i czy nikt przez lata ich nie wykopał. Nie jest to jednak koniec prac. Jeśli granice działki zmieniają się tak, że konieczne jest wkopanie nowych kamieni granicznych, geodeta także to zrobi.

Dopiero po wykonaniu tych czynności, geodeta wręczy klientowi wszelkie dokumenty, które potwierdzają wprowadzone zmiany. Z tymi dokumentami, a także ze wszystkimi innymi, które są konieczne, można udać się do notariusza by przygotował umowę kupna sprzedaży oddzielonej części działki.

Udostępnij: