Wyzwania w budownictwie na miękkiej glebie – studia przypadków w Malezji

Budowa na miękkim gruncie to duże wyzwanie w dziedzinie inżynierii geotechnicznej. Wiele problemów inżynieryjnych w postaci niestabilności zbocza, zniszczenia nośności lub nadmiernego osiadania może wystąpić w trakcie lub po fazie budowy z powodu niskiej wytrzymałości na ścinanie i dużej ściśliwości tego badania gruntuJako główne agencje techniczne odpowiedzialne za realizację projektów rozwojowych dla rządu Malezji, Departament Robót Publicznych ma wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie z problematyczną glebą. W artykule omówiono i szczegółowo omówiono problemy inżynieryjne napotykane w projektach budowlanych realizowanych przez PWD, a mianowicie w budynku infrastruktury podstawowej Politechniki Kota Kinabalu w Sabah i kwaterach integracyjnych szpitala Tengku Ampuan Rahimah w Klang, Selangor. Niestabilność gruntu podczas prac budowlanych spowodowała opóźnienie i przekroczenie kosztów w zakończeniu projektu w Selangor, natomiast ciągłe osiadanie po zakończeniu budowy wpłynęło na integralność i użyteczność budynku w Sabah. Pokrótce zostaną również omówione przyczyny niepowodzenia i proponowane prace remontowe dla obu projektów.

Udostępnij: