Pośrednik nieruchomości – kiedy warto z niego korzystać

Pośrednik nieruchomości, agent co może dla nas zrobić, jakie usługi świadczy? Pośrednik pomoże nam w kupnie i sprzedaży mieszkania. Możemy z pomocą agenta nieruchomości zamienić mieszkanie na większe lub odwrotnie. Taka transakcja trwa dłużej bo to transakcja wiązana. Pośrednik nieruchomości musi znać się na wielu rzeczach; agent nieruchomości musi umieć słuchać, negocjować rozwiązywać konflikty, znać wymagania etyczne, umieć współpracować z klientem popytowym i podażowym, budować relacje To miękkie zdolności pośrednika nieruchomości
Twarde – to badanie rynku, doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, konstruowanie i zawieranie umów, wymogi RODO.
Głównie jednak liczymy na to, że pośrednik nieruchomości umie ustalić stan prawny nieruchomości wg księgi wieczystej, czytać ewidencję gruntów i budynków, pozyskiwać informację o nieruchomościach z innych/ innych źródeł. Z agentem pośrednikiem nieruchomości współpracują specjaliści – notariusz, geodeta, architekt, fotograf, radca prawny, homestager, dekorator wnętrz. Można skorzystać także z porad doradcy kredytowego. W celu spełnienia oczekiwań klientów współpracuje z innymi biurami nieruchomości i deweloperami. Ma wtedy większy wgląd w oferty na rynku, z rynku pierwotnego i wtórnego.

Udostępnij: