Posadzka, która wykonasz bez poziomicy

Wylewka samopoziomująca pozwala na wykonanie równych i płaskich podłóg. Zarówno cienkowarstwowych, jak i posadzek o większych przekrojach. W handlu są dostępne produkty w różnych technologiach materiałowych. Oto kilka faktów i systematyka.

1. Podział biorący pod uwagę grubość warstwy:
a) wylewka cienkowarstwowa − grubości warstwy użytkowej zawiera się w przedziale od 2 do nawet 50 mm
b) wylewka grubowarstwowa − nawet do 100 mm grubości warstwy.

2. Systematyka związana z czasem wiązania:
a) wylewka szybkowiążąca − sprawność masa uzyskuje już po 24 godzinach od aplikacji
b) wylewka o standardowym czasie wiązania − zasadnicze wiązanie następuje po kilkunastu godzinach, jednak jakiekolwiek prace można wykonywać na nawierzchni dopiero po kilku tygodniach.

3. Podział uwzględniający rodzaj spoiwa:
a wylewka anhydrytowa − anhydryt jest odmianą gipsu dlatego wylewkę tego typu można stosować jedynie w pomieszczeniach suchych
b) wylewka cementowa − jest materiałem uniwersalnym i do zastosowania w każdego rodzaju przestrzeniach mieszkalnych i produkcyjnych.

4. Forma opakowania
W handlu głównym modelem opakowania jest łatwy w transporcie i przechowywaniu papierowy worek o pojemności 25 kilogramów suchej masy.

5. Wydajność wylewki samopoziomującej
Uzależniona jest jednoznacznie od grubości warstwy. Każdy milimetr posadzki w przekroju pionowym zabiera około 1, 5 kilograma proszku. Na grubość mają wpływ także zalecenia producenta dotyczące sposobu przygotowania rozpływnej masy.

Udostępnij: