Pomiary zapylenia w pracy

Powietrze otacza ludzi i jest im niezbędne do życia. Układ oddechowy jest jednym z najważniejszych w ciele człowieka, jednak jak często zastanawiamy się co dokładnie wdychamy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie? Jest to istotny aspekt zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Pracodawca oraz pracownik powinni być świadomi narażenia zawodowego na stanowisku pracy, pomóc w tym mogą pomiary zapylenia. Dzięki nim możliwe będzie wprowadzenie potrzebnych zmian na terenie zakładu pracy, aby sprawniej chronić zdrowie zatrudnianych osób oraz poinformować osobę ubiegającą się o dane stanowisko o możliwych negatywnych skutkach oddziaływania pyłu na organizm ludzki.

Wpływ takiego pyłu zależy od wielu czynników, takich jak na przykład stężenie pyłu w powietrzu czy czasu narażenia pracownika. Ze względu na oddziaływanie na organizm człowieka pyły można podzielić na drażniące, alergiczne, włókniające i rakotwórcze. Pomiar zapylenia można wykonać pobierając próbkę za pomocą aspiratora osobistego, głowicy pomiarowej lub selektora cyklonowego. 

Problem zapylenia na terenie pracy jest rzeczą istotną i powinien być stale monitorowany. Istnieją firmy zajmujące się tego typu pomiarami, które przy pomocy odpowiedniego sprzętu i wiedzy zapewnią pracodawcę o stanie powietrza w jego zakładzie pracy.

Udostępnij: