Materiały budowlane

Chemia budowlana zalicza się do materiałów budowlanych. Czym zatem są materiały budowlane. Materiały budowlane muszą mieć odpowiednie cechy fizyczne i chemiczne. Cechy te określa się parametrami zawartymi w normach Budowlanych dopuszczających materiały do użytku. W cyklu produkcyjnym jest zwykle czas na przetestowanie próbek pobranych wprost z taśmy technologicznej. Często sprawdza się ich wymiary, zawartość, odporność na ściskanie, rozciąganie, a także skurcz technologiczny. Stosowanie właściwych materiałów jest gwarancją na solidne wykonanie robót budowlanych. Ludzie zajmujący się produkcją i projektowaniem nowych materiałów muszą mieć odpowiedni zasób wiedzy na temat wytwarzanych przez siebie dóbr.
Materiały budowlane dzieli się w zależności od:
– przeznaczenia na: instalacyjne, konstrukcyjne i izolacyjne.
– z racji użytego materiału dzielimy na: ceramiczne, metale, drewno, beton, kamień.
– w zależności od zastosowania podział wygląda następująco: dachowe, ścienne, stropowe.
Rozwój nauki powoduje, że powstają wciąż nowe technologie i udoskonalane są istniejące. Dlatego sieci handlowej z każdym sezonem przybywa pozycji w ofertach hurtownia handlujących materiałami budowlanymi.

Udostępnij: