Kompleksowe projektowanie instalacji sanitarnych gwarancją prawidłowego działania urządzeń sanitarnych i zachowania zdrowia osób prywatnych i zdrowia publicznego

Projektowanie instalacji sanitarnych w architekturze i budownictwie obejmuje oprócz projektów urządzeń sanitarnych, także planistykę armatury, rur, odpływów i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń sanitarnych, a następnie wszystkich pomieszczeń wodnych, łazienki, kabiny prysznicowej, pralni, kuchni itp. Jest to projektowanie zespołu instalacji higienicznych w budynku lub domu. Jej brak może prowadzić do problemów sanitarnych i zdrowia publicznego w danym środowisku.

Podstawowe elementy projektowania instalacji sanitarnych

projektowaniu instalacji sanitarnych istotną rolę odgrywa odpowiedni dobór metody doprowadzania i odprowadzania wody oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji. Projektowanie instalacji sanitarnych składa się z kilku etapów, do których można zaliczyć projekt instalacji CO i przyłączy sanitarnych. Ponadto w zakresie projektowania instalacji sanitarnych uwzględnia się takie czynności, jak prace wykonawcze związane z zewnętrzną instalacją wody, wewnętrzną instalacją wody zimnej, ciepłej i jej cyrkulacji, montażem ogrzewania i chłodzenia, zainstalowaniem bezpiecznych systemów przeciwpożarowych i klimatyzacyjnych.

Profesjonalne firmy zajmujące się projektowaniem instalacji sanitarnych mają w swoim zakresie zadań wykonywanie projektów nie tylko w budynkach, ale też i projektowanie instalacji sanitarnych dla miast i gmin, parkingów przy autostradach oraz toalet wolno stojących lub zintegrowanych z budynkami.

Udostępnij: