Jak stworzyć profesjonalny przepływ pracy programistycznej za pomocą CRON i GIT

Zadanie CRON to narzędzie wiersza poleceń, którego można używać do automatyzacji zadań na komputerze. Obejmuje to takie zadania, jak uruchamianie programu, kopiowanie plików lub sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji. Zadania CRON są również często wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania, gdzie nazywane są zadaniami ciągłej integracji (CI).

GIT to system kontroli wersji typu open source, który pomaga programistom śledzić zmiany w kodzie i współpracować nad projektami z innymi programistami. Oferuje narzędzia do zarządzania zmianami kodu, łączenia i rozgałęziania oraz śledzenia historii projektu.

Co to jest programistyczny przepływ pracy?

Przepływ pracy tworzenia oprogramowania lub proces tworzenia oprogramowania to sekwencja zadań związanych z tworzeniem aplikacji. Ogólny przepływ pracy może obejmować wszystko, od przechwytywania wymagań po wdrożenie, ale większość przepływów pracy jest znacznie krótsza i koncentruje się na jednym kroku lub etapie procesu. Prace programistyczne zazwyczaj zależą od języka programowania używanego do tworzenia aplikacji. W programowaniu wyróżnia się trzy główne rodzaje procesów: kaskadowe, iteracyjne i zwinne. Nie ma ostatecznego, uniwersalnego procesu, który byłby najlepszy w każdej sytuacji; jednak każdy ma swoje zalety i wady.

Deweloperzy używają różnych narzędzi do zarządzania przepływem pracy programistycznej na różne sposoby, na przykład za pomocą skryptów lub języków programowania, takich jak Python lub Javascript.

Udostępnij: