Co to jest karta charakterystyki i jakie są różnice między różnymi typami?

Karty charakterystyki są podzielone na trzy rodzaje: podstawowe, niebezpieczne dla zdrowia i niebezpieczne. Wszystkie muszą zostać przesłane przez producenta produktu przed udostępnieniem produktu do sprzedaży.

Podstawowa karta charakterystyki to dokument, który zawiera informacje o składzie chemicznym produktu i związanych z nim potencjalnych zagrożeniach. Zawiera również instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Karta charakterystyki zagrożenia dla zdrowia zawiera informacje o wszelkich potencjalnych zagrożeniach lub zagrożeniach, które mogą wynikać z używania lub narażenia na działanie określonej substancji chemicznej, związku lub substancji. Zawiera również instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zawiera informacje o wszelkich potencjalnych zagrożeniach lub zagrożeniach, które mogą wynikać z używania lub narażenia na określone chemikalia, związki lub substancje w połączeniu z innymi materiałami, takimi jak woda, żywność i systemy usuwania odpadów

Co to jest podstawowa karta charakterystyki?

Sanechem karty charakterystyki to dokumenty, które zawierają podstawowe informacje o zagrożeniach stwarzanych przez produkt w przypadku zagrożenia lub wypadku.

Karta charakterystyki jest ważną częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pomaga organizacjom przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zapewnia, że pracownicy są świadomi wszystkich możliwych zagrożeń.

Udostępnij: